Oficiálny štart platformy Moderné školstvo

Prvé stretnutie v rámci platformy Moderné školstvo sa uskutočnilo v Bratislave 6. 11. 2019 v priestoroch hotela Devín.Riaditeľom vybraných bratislavských gymnázií, priemyselných škôl a základných škôl iniciátor platformy Juraj Draxler predniesol základné ciele a nástroje aktivity. Účastníci potom vo vyše hodinovej diskusii navrhovali konkrétne aktivity, ktoré by školám pomohli v ďalšom rozvoji, pričom zdôrazňovali najmä tréning rôznych druhov praktických zručností. Riaditelia zároveň vyjadrili pripravenosť zapojiť sa do aktivity Esej, ktorá má priniesť postupné zavádzanie písania esejí ako špecifickej formy demonštrácie vedomostí a zručností na slovenské školy.