Singapurská matematika: v čom je táto metóda iná

Len módna vlna alebo malá didaktická revolúcia? Stále viac škôl v Spojených štátoch preberá špecifický spôsob výučby matematiky pre najmladšie deti, teda od posledného ročníka materskej školy po 6. ročník. Tento spôsob výučby sa podľa krajiny svojho vzniku nazýva singapurská matematika.

V čom spočíva jeho odlišnosť? V prvom rade, metodika singapurskej matematiky zdôrazňuje, aby sa v útlom veku síce pokryl relatívne malý počet matematických operácií (v porovnaná s kurikulami iných krajín), ale tieto majú študenti dokonale ovládať. Druhým špecifikom je, že preberanie každého konceptu sa deje na troch úrovniach: konkrétnej, obrazovej a abstraktnej.

Tradičný model výučby, ako ho poznáme z mnohých národných praktík, zdôrazňuje len dve úrovne, konkrétnu a abstraktnú. Násobenie si najskôr preberieme na príklade s objektmi a potom prejdeme na príklady s číslami. V singapurskej praxi sa silno zdôrazňuje práca s príkladmi používajúcimi rôzne druhy diagramov.

Základom pre tento prístup je práca amerického psychológa Jerome Brunera zo 60. rokov, ktorý tvrdil, že bežný spôsob učenia je taký, že ľudia prechádzajú od konkrétnych príkladov najprv k nejakému druhu obrazovej reprezentácie a až potom k vyslovene abstraktnému konceptu.

Odkedy sa začali medzinárodné porovnávacie testy, malá prístavná krajina sa v matematike suverénne umiestňuje na prvých priečkach. V testoch Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) sa Singapurská štvrtáci a ôsmaci umiestnili na prvej priečke štyrikrát (v rokoch 1995, 1999, 2003 a 2015). V testoch Programme for International Student Assessment (PISA) pod OECD, ktoré skúmajú schopnosti 15-ročných študentov, sa Singapur umiestnil na prvej priečke v roku 2015 a dvakrát bol druhý (2009 a 2012), za čínskym Šanghajom.

História špecifického prístupu siaha do začiatku 80. rokov. Dovtedy Singapur používal dovážané učebnice matematiky. V roku 1982 začala štátna inštitúcia pre kurikulárnu politiku Curriculum Development Institute of Singapore (dnes súčasť ministerstva školstva) do škôl distribuovať vlastné učebnice pre vyučovanie základov matematiky.

V 90. rokoch začai singapurskú matematiku v USA propagovať súkromné firmy a iniciatívy. V roku 2005 prestížna americká organizácia American Institutes for Research (AIR) preskúmala učenie podľa princípov singapurskej matematiky a odporučila ju ako vhodný prístup aj pre amerických školákov. Odvtedy záujem o túto metódu stále stúpa a singapurskú matematiku si okrem veľkého počtu amerických škôl osvojujú aj školy v iných krajinách, napríklad Kanade či Spojenom kráľovstve.

Treba poznamenať, že spomínané základné príncípy netvoria zďaleka celú singapurskú matematiku, tá je naozaj rozpracovaná do pomerne podrobných učebných materiálov. Samozrejme, tým že ide o pomerne špecifickú metódu, má aj svoje nevýhody. Je do značnej miery závislá na špeciálnych učebných materiáloch a vyškolených učiteľoch.

Navyše, tým, že singapurská matematika zdôrazňuje dokonalé zvládnutie postupov, už sa neskôr k ich preberaniu nevracia. To je však problém pre žiakov, ktorí prídu na školu so singapurskou matematikou z inej školy.

Je singapurská matematika naozaj unikátna a efektívna, alebo ide skôr o dobrý marketing? Vzhľadom na to, že o nej v našich končinách v tejto chvíli vieme pomerne málo, je odpoveď ťažká. Ak sa v budúcnosti vytvorí platforma pre odborné skúmanie rôznych prístupov k výučbe matematiky aj u nás, možno sa podrobnejšej analýzy dostane aj singapurskej matematike.