Británia si nevie poradiť s inklúziou v školstve

Britská vláda vydala v roku 2014 nové nariadenia, ktoré mali výrazne zvýšiť prijímanie detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. K tomu aj došlo, no výsledná situácia je neutešená. Hovorí o tom článok dvoch britských akademičiek uverejnený na portáli The Conversation. Podobne ako na Slovensku, aj v Británii školy bojujú s tým, ako deťom presne vychádzať v ústrety. Článok zvlášť
upozorňuje na čerstvú správu britského najvyššieho kontrolného úradu (National Audit Office – NAO).

V Británii predstavujú žiaci so špeciálnymi potrebami približne 15 percent všetkých detí na školách. Toto percento z roka na rok rastie, no vládne financie na integráciu rastú pomalšie. Učitelia sa bežne sťažujú na nedostatok podpory vo forme asistentov či prístupu k detských psychológom.

Výsledkom je, že žiaci so špeciálnymi potrebami zlyhávajú a školy sa uchyľujú k tradičným korekčým mechanizmom – žiakov vylučujú zo školského procesu. Až 45 percent dočasných alebo stálych vylúčení zo školy sa týka žiakov so špeciálnymi potrebami. Druhým dôsledkom je vrátenie takýchto detí späť do špeciálnych škôl.

Nedávne štúdie ukazujú na nárast prípadov, keď rodičia po tlaku školy integráciu vzdajú a dieťa presunú do špeciálnej školy.