Digitálne nástroje pre vzdelávanie v čase krízy

Medzi najužitočnejšie patria programy, ktoré sú priamo zamerané na vytvorenie virtuálnej triedy. A potom je tu celá škála takých, ktoré spestria alebo zefektívnia učenie na diaľku či v triede prostredníctvom laptopov, tabletov alebo mobilov.

Virtuálna trieda

Tieto nástroje umožňujú vytvorenie digitálneho priestoru, kde je ľahké zadávať žiakom úlohy, komunikovať s nimi osobitne aj ako s triedou, viesť si o nich dokumentáciu, či sledovať ich aktivity (napríklad, či si už otvorili materiál, ktorý si majú preštudovať).

Vo svete existuje podobných nástrojov veľa. Napríklad Edmodo je zdarma a vo svete má až 34 miliónov používateľov. Podobnou možnosťou je Google Classroom alebo EasyClass . Medzi ďalšie možnosti, hoci platené, patrí Vedamo či WizIQ.

Videokonferencie

Jednoduchšou možnosťou je, samozrejme, spájať sa so študentmi prostredníctvom videokonferencií. Tu sa dá použiť Skype, Google Meet, Microsoft Teams alebo veľmi populárny, ale kontroverzný Zoom.

Ten zbiera príliš veľa informácií o používateľoch, navyše sa dá relatívne ľahko hacknúť. Preto jeho používanie na školách niektoré krajiny, ako napríklad Singapur, nedávno zakázali.

Má však bezplatné alternatívy.

Nástroje pre interaktívne vyučovanie

Sú to rôzne programy, niektoré platené, niektoré zdarma, ktoré umožňujú vytvárať obsah, vďaka ktorému sa ľahšie so študentmi komunikuje online, resp. sa dajú vytvárať rôzne online aktivity pre žiakov a študentov.

Socrative umožňuje presne to: vytvárať rôzne hry a aktivity na mobiloch, tabletoch či laptopoch. TED-Ed je výborný na vytváranie online prednášok a prezentačných videí. Vďaka Thingling môžete vytvárať interaktívne obrazy, ktoré sa použijú pri objavovaní nových vzťahov či javov.

Twiddla je online tabuľa. Cez Kahoot! môže učiteľ žiakom dávať dotazníky, vytvárať diskusie, či hry. Class Dojo je aplikácia pre rýchlu spätnú väzbu, učitelia ňou môžu žiakov odmeňovať napríklad plusovými bodmi (niečo ako „zrkadielko“ v digitálnej forme).

Digitálne učebné materiály

Ide o kategóriu materiálov, ktoré viac pripomínajú učebnice, ale umožňujú pridávať aj videá. Známym príkladom je Khan Academy, ktorá má aj českú, veľmi prepracovanú verziu. Iným príkladom je naša Planéta vedomostí.

Digitálne učebné materiály sú veľmi populárne v susednej Českej republike, kde sa im venuje niekoľko portálov: Ve škole, DUMy, RVP. Niektoré vytvárajú jednotlivé školy.

Adaptívne učenie

Čas krízy je zároveň možno vhodným momentom vyskúšať taký druh softvéru, ktorý ponúka možnosť adaptívneho učenia. Pri tomto druhu programu riešite príklad z matematiky a program vám sám identifikuje, kde robíte problémy a ponúkne napríklad pomoc v operáciách, ktoré asi ešte nezvládate dostatočne.

Nástroje presne pre matematiku ponúka napríklad produkt Bettermarks alebo Dreambox. Treba však povedať, že ide o pomerne drahé nástroje.

Dúfame, že ak aj niektoré z riešení, ktoré sú v tomto článku spomenuté, nevyužijete, možno vás aspoň inšpirujú k zamysleniu, ako vhodne zorganizovať výučbu online v komplikovanom čase, ktorým práve prechádzame. Držíme palce!