Aj mladí ľudia na Slovensku sa môžu od roku 2016 zapojiť do Duke of Edinburgh Award (DofE).

Aj mladí ľudia na Slovensku sa môžu od roku 2016 zapojiť do Duke of Edinburgh Award (DofE). Ide o program na rozvíjanie schopností a charakterových vlastností mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Účastník si po kontaktovaní jedného z Miestnych centier DofE sám vyberie ciele v štyroch oblastiach programu a určí jednu z troch náročností. Môže ísť napríklad o výzvy v oblasti dobrovoľníctva či športu. Pre tento svoj osobný projekt získava podporu mentora. Ak vaša škola nemá miestne centrum, je možné si jednio vyhľadať na webstránke projektu.