Príprava strategického dokumentu Špičkové školstvo

Centrum pre verejnú politiku pripravuje rozsiahly strategický dokument. Jeho cieľom je komplexne analyzovať slovenské školstvo a navrhnúť systém postupných zmien.

Dokument sa bude zaoberať všetkými podstatnými črtami školstva, od nastavenia finančných tokov, cez štruktúru odmeňovania učiteľov alebo kariérny systém, až po nové nastavenie maturít či fungovania školskej inšpekcie.