Pedagogika

  • Kritické myslenie u pedagóga

    11.11.2019 O kritickom myslení sa dnes na Slovensku pri spomínaní školského kontextu bežne hovorí najmä v súvislosti so žiakmi a študentmi. A aj v tomto prípade sa celá téma kritického myslenia zužuje skôr na schopnosť objektívne posudzovať informácie podávané v rôznych mediálnych formátoch.

  • Moderné teórie „učiteľa ako profesionála“

    11.11.2019 Akademický výskum a literatúra venujúca sa školstvu sa dnes zďaleka nezaoberá len pedagogickou teóriou a príbuznými témami alebo naopak len manažmentom školstva.

  • Singapurská matematika: v čom je táto metóda iná

    24.04.2019 Len módna vlna alebo malá didaktická revolúcia? Stále viac škôl v Spojených štátoch preberá špecifický spôsob výučby matematiky pre najmladšie deti.