Pedagogika

 • Madras system: triedy, kde deti učia iné deti

  03.12.2021 Po väčšinu ľudskej histórie bolo vzdelávanie exkluzívnou činnosťou, kde sa vybraní mladí ľudia učili čítať, písať a počítať, a neskôr vybrané vedy či teológiu, v pomerne malých skupinách. To sa zmenilo s nástupom moderného štátu, ktorý potreboval, aby najprv väčšina, a neskôr všetko obyvateľstvo dostalo formálne vzdelanie.

 • Kritické myslenie u pedagóga

  11.11.2019 O kritickom myslení sa dnes na Slovensku pri spomínaní školského kontextu bežne hovorí najmä v súvislosti so žiakmi a študentmi. A aj v tomto prípade sa celá téma kritického myslenia zužuje skôr na schopnosť objektívne posudzovať informácie podávané v rôznych mediálnych formátoch.

 • Moderné teórie „učiteľa ako profesionála“

  11.11.2019 Akademický výskum a literatúra venujúca sa školstvu sa dnes zďaleka nezaoberá len pedagogickou teóriou a príbuznými témami alebo naopak len manažmentom školstva.

 • Singapurská matematika: v čom je táto metóda iná

  24.04.2019 Len módna vlna alebo malá didaktická revolúcia? Stále viac škôl v Spojených štátoch preberá špecifický spôsob výučby matematiky pre najmladšie deti.