Školstvo vo svete

Celý svet je jedna veľká trieda

V tejto rubrike vám budeme prinášať obrázky škôl a vzdelávania z rôznych krajín Európy aj sveta. 
Veríme, že v týchto príbehoch nájdete inšpiráciu, motiváciu alebo hoci len oddych pri príjemnom čítaní.
 
čítajte viac v kategórii školstvo vo svete

Pedagogika

  • Madras system: triedy, kde deti učia iné deti

    03.12.2021 Po väčšinu ľudskej histórie bolo vzdelávanie exkluzívnou činnosťou, kde sa vybraní mladí ľudia učili čítať, písať a počítať, a neskôr vybrané vedy či teológiu, v pomerne malých skupinách. To sa zmenilo s nástupom moderného štátu, ktorý potreboval, aby najprv väčšina, a neskôr všetko obyvateľstvo dostalo formálne vzdelanie.

  • Kritické myslenie u pedagóga

    11.11.2019 O kritickom myslení sa dnes na Slovensku pri spomínaní školského kontextu bežne hovorí najmä v súvislosti so žiakmi a študentmi. A aj v tomto prípade sa celá téma kritického myslenia zužuje skôr na schopnosť objektívne posudzovať informácie podávané v rôznych mediálnych formátoch.

Učiteľ ako aktívny prvok vzdelávania

Od moderných pedagogických teórií po konkrétne postupy učenia niektorých predmetov. Nájdete v nich návody pre seba a svoje okolie?
 

Život školy

Aktivity, súťaže, školenia a ďalšie praktické informácie pre vás.

čítajte viac v kategórii o živote školy

Manažment školy

Príbehy z tried a škôl celého Slovenska.

čítajte viac v kategórii školstvo vo svete

Politika školstva

V tejto rubrike ponúkame kritické, ale ucelené pohľady na to, ako funguje, ale najmä, ako by malo fungovať naše školstvo.
 
Poslaním rubriky je prinášať strategický pohľad na to, ako by sme jednotlivé súčasti školstva mali postupne nastaviť.
 
A to tak, aby sme mali moderné školy, sebavedomých a úspešných pedagógov a spokojných žiakov a rodičov.
 

 

Komentáre

Názory odborníkov, riaditeľov a učiteľov.

čítajte viac v kategórii komentáre