Školstvo vo svete

Celý svet je jedna veľká trieda

V tejto rubrike vám budeme prinášať obrázky škôl a vzdelávania z rôznych krajín Európy aj sveta. 
Veríme, že v týchto príbehoch nájdete inšpiráciu, motiváciu alebo hoci len oddych pri príjemnom čítaní.
 
čítajte viac v kategórii školstvo vo svete
 • Digitálne nástroje pre vzdelávanie v čase krízy

  20.04.2020 Veľká časť sveta je dnes nútená prejsť na vyučovanie na diaľku: pomocou digitálnych nástrojov. Ale ako si z nich vybrať a ako si vlastne komunikáciu so žiakmi či študentmi zorganizovať? V tomto článku ponúkame pre inšpiráciu prehľad nástrojov, ktoré sú populárne vo svete.

 • Británia si nevie poradiť s inklúziou v školstve

  11.11.2019 Britská vláda vydala v roku 2014 nové nariadenia, ktoré mali výrazne zvýšiť prijímanie detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. K tomu aj došlo, no výsledná situácia je neutešená.

 • Jedna z najmocnejších organizácií v UK? Školská inšpekcia Ofsted

  11.11.2019 Britská inšpekčná služba Ofsted (Office of Standards in Education) funguje od roku 1992. Školské inšpekcie existovali aj predtým, v Británii ich tradícia siaha dokonca až do roku 1833. Vtedy vláda zaviedla každoročné granty pre dve spoločnosti (presnejšie, niečo ako nadácie), ktoré prevádzkovali školy po celom území Británie. Aby kontrolovala, či sú peniaze na školy dobre použité, zaviedla systém inšpektorov.

Pedagogika

 • Kritické myslenie u pedagóga

  11.11.2019 O kritickom myslení sa dnes na Slovensku pri spomínaní školského kontextu bežne hovorí najmä v súvislosti so žiakmi a študentmi. A aj v tomto prípade sa celá téma kritického myslenia zužuje skôr na schopnosť objektívne posudzovať informácie podávané v rôznych mediálnych formátoch.

 • Moderné teórie „učiteľa ako profesionála“

  11.11.2019 Akademický výskum a literatúra venujúca sa školstvu sa dnes zďaleka nezaoberá len pedagogickou teóriou a príbuznými témami alebo naopak len manažmentom školstva.

Učiteľ ako aktívny prvok vzdelávania

Od moderných pedagogických teórií po konkrétne postupy učenia niektorých predmetov. Nájdete v nich návody pre seba a svoje okolie?
 

Život školy

Aktivity, súťaže, školenia a ďalšie praktické informácie pre vás.

čítajte viac v kategórii o živote školy

Manažment školy

Príbehy z tried a škôl celého Slovenska.

čítajte viac v kategórii školstvo vo svete

Politika školstva

V tejto rubrike ponúkame kritické, ale ucelené pohľady na to, ako funguje, ale najmä, ako by malo fungovať naše školstvo.
 
Poslaním rubriky je prinášať strategický pohľad na to, ako by sme jednotlivé súčasti školstva mali postupne nastaviť.
 
A to tak, aby sme mali moderné školy, sebavedomých a úspešných pedagógov a spokojných žiakov a rodičov.
 

 

Komentáre

Názory odborníkov, riaditeľov a učiteľov.

čítajte viac v kategórii komentáre