Rakúska reforma: naplno nabehol národný systém merania kompetencií iKMPLUS

Od roku 2009 má Rakúsko národné štandardy pre kľúčové kompetencie, ktoré sa od žiakov očakávajú v predmetoch nemčina, matematika a angličtina. Podobné štandardy existujú aj pre nadpredmetové oblasti.

Štandardy sa niekoľko rokov testovali. Po názvom iKMPLUS od školského roku 2021/22 naplno nabieha systém individuálneho merania kompetencií. Čo to znamená je, že údaje z testov budú k dispozícii pre každého žiaka a jeho učiteľa. Zintenzívňuje sa aj poradenstvo, ako zlepšiť napredovanie žiakov.

Testovanie je pomerne časté. V 3. a 4. ročníku sa žiaci povinne národne testujú z matematiky a nemčiny (čítanie), v 7. a 8. ročníku z nemčiny (čítanie), matematiky a angličtiny (chápanie textu a slova). Okrem povinných modulov majú školy k dispozícii aj rôzne nepovinné moduly.

Testy administruje federálny Inštitút pre kontrolu kvality v školstve, a to cez jednotnú národnú online platformu