Školstvo vo svete

  • Pohľad do histórie: národné kurikulum vo Veľkej Británii

    24.04.2019 Hoci pre náš je myšlienka, že základné dimenzie toho, čo a ako učiť predpisuje štát, v niektorých krajinách je myšlienka národného kurikula prekvapivo nová. Platí to napríklad pre Veľkú Britániu, kde sa národné kurikulum zaviedlo až v roku 1988.